Kan du tælle højt til 5og blinke på 3Et magisk, materialistisk overføringsnummerTørring af lokumsrensereJonglering med æblerDen flyvende HundFlyverFætter HelmerDen Sydafrikanske hatteuglehypnotiseresballancevækningAv ! Av !Helmers hår forsvinderJonglering med 3 faklerBulle Bulleog væk